Informatie
Opleiding
Afhankelijk van uw vooropleiding wordt er in onderling overleg bepaald welke (vervolg)opleiding voor u het beste is om op niveau van de harmonie te komen. Hiernaast is het mogelijk, maar niet verplicht, een opleiding te volgen op de muziekschool. Leden van onze vereniging die hier een opleiding gaan volgen ontvangen een aantrekkelijke korting. Ook op latere leeftijd is het heel goed mogelijk een instrument te leren bespelen. Uw resultaten worden bepaald door uw enthousiasme, inzet en aanleg, maar niet door uw leeftijd. Laat u er dan ook niet van weerhouden eens een kijkje op een van onze Repetities te nemen! Ook als u een ervaren muzikant bent, bent u uiteraard van harte welkom.
of contact op te nemen met onze secretaris.
Optredens
Dat ook ons publiek enthousiast is over onze muziekkeuze, blijkt uit het feit dat wij regelmatig voor het verzorgen van een optreden benaderd worden. Ons Voorjaarsconcert 'Concerto Primavera', dat jaarlijks plaatsvindt, wordt steeds weer druk bezocht. Daarnaast verzorgen wij koffieconcerten in wijkcentra en optredens in verzorgingstehuizen. Verder kunt u ons aantreffen tijdens allerlei gelegenheden, zoals: in het centrum van Nijmegen tijdens het evenement Nijmeegs Muziekfestival, op braderieën, muziekfestivals, enzovoorts.Bestuur
Voorzitter: Dhr. C. (Chris) Kleinpenning

Secretaris: Dhr. G. (Gerald) Kwakernaat

Penningmeester: Dhr. T.A.J. (Tonny) Kersten

Vice-Voorzitter en muziekcommissielid: Dhr. J. (Jan-Pieter) Vink

Bestuurslid: Mevr. I. (Ilse) Kappert

Voor meer informatie: mail secretariaat
Contributie
Dankzij het feit dat wij regelmatig een optreden kunnen verzorgen, zijn wij in staat de contributie laag te houden. Momenteel bedraagt deze
€ 13,00 per maand en een inschrijfgeld van € 11,50. Voor deze bijdrage ontvangt u een instrument (tenzij u er zelf één bezit), muziekpartijen, kleding etcetera in bruikleen.
Overweegt u een lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u geheel vrijblijvend en kostenloos gedurende 4 tot 6 weken aan de repetities of lessen deelnemen. Hierna kunt u in overleg met uw leraar/dirigent en het bestuur beslissen of u ook werkelijk lid wilt worden.
Onze dirigent
Roger Ritzen (Heerlen 1970) studeerde klassieke en lichte muziek (saxofoon) in Maastricht.
Hij was bijna 15 jaar als saxofonist verbonden aan de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz waar hij onder Heinz Friesen speelde in de hoogste concertafdeling. Als freelance saxofonist speelde Roger in tal van harmonieorkesten, militaire orkesten en symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hij was verbonden als docent saxofoon en klarinet aan de muziekschool van Aken.
Binnen de amateur-blaasmuziek verzorgde hij als saxofonist vele workshops in de Benelux en Duitsland. Roger werkte veelvuldig mee aan radio en televisieproducties voor de NOS, de Belgische BRT en de Duitse WDR. Hij speelde ook ruim 15 jaar saxofoon bij de René Krans Band waarmee hij tal van binnen- en buitenlandse artiesten begeleidde binnen en buiten Europa.
Vanaf 2007 is hij zich gaan toeleggen op het dirigeren van amateurorkesten. Zo was hij als dirigent verbonden aan de harmonie van Valburg, Lent en Het Edes Orkest. Geeft regelmatig gastdirecties en sectierepetities. In 2014 richtte hij Het Gelders ProjectOrkest op. Roger is op dit moment als dirigent werkzaam bij fanfare Excelsior Ellecom en Harmonie Hatert in Nijmegen. Vanaf augustus 2016 is hij als dirigent kapelmeester verbonden aan het Vrijwillig Muziek- en Tambourkorps Verbindingsdienst.
Onze leden
Dwarsfluit
Yvonne Kersten
Arlet van Riessen
Slagwerk
Kyra Flier
Fred Holtman
André Janssen
Hans Penninx
Schuiftrombone
Harry Ewals
Jan Schouten
 
Bes-Klarinet
Babs van Arkel
Geert van Baaden
Tom Beek
Els Eikemans
Jacqueline van Geest
Ton Heuveling
Ilse Kappert
Gerard Scheers
Harry Schrijver
Jan-Pieter Vink
Yvonne Visser
Bariton
Minet Jacobs
Tonny Kersten
Ina Knipping
Piet Vink
Niet spelende leden
Willy Arnoldussen (erelid)
 
Sax Groep
Alt-sax
Erik Morssink
Anne-Marie Visschers-v. Mun

Tenor-sax
Gerald Kwakernaat
Dick van Maaren
Rian Versleijen
Gea Vlak

Bariton-sax
Domna Huiskamp
Maarten Swanenberg
Bas
Paul Huiskamp
Martien Versleijen
 
Trompet
Chris Kleinpenning
Geert Kremers
Anne-Margreet van Putten
Jacco Versleijen
Liesbeth v. Woudenberg
Hoorn
Adriaan van Geest
Angelique Verheijen
Dirigent
Roger Ritzen
Repetities
Onze repetities staan onder leiding van een ervaren beroepsdirigent (Roger Ritzen). Wij repeteren wekelijks en wel op de donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Deze repetities vinden plaats in de zaal van:

Roomsch leven
Heyendaalseweg 239
6525 SG Nijmegen
Sponsoring / Donateurs
De club van Vijftig
Onze Club van Vijftig is een groep mensen en bedrijven die zich nauw verbonden voelen met het wel en wee van Harmonie Hatert en dit laten blijken door jaarlijks een bedrag van tenminste 50 euro bij te dragen (dit is slechts € 4,16 per maand!).
Uw jaarlijkse bijdrage zullen we goed besteden. Deze zal worden gebruikt voor het in stand houden van de vereniging, instrumentarium, het opleiden van (jeugd)leden, of het organiseren van muzikale activiteiten.
Niet iedereen wilt vermeld staan op onze website.

Voor meer informatie of aanmelden mail ons: mail penningmeester
Donateur
Dat kan al voor slechts € 10,00 per jaar. Als donateur ontvangt u natuurlijk een uitnodiging voor ons jaarlijks Concerto Primavera en 1 toegangskaartje.
Bovendien zult u tweemaal per jaar ons donateursblad ontvangen, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van uw Harmonie Hatert.

Voor meer informatie of aanmelden mail ons: mail penningmeester
Sponsorkliks Sponsor Harmonie Hatert gratis
Harmonie Hatert doet mee aan SponsorKliks, dus sponsor Harmonie Hatert zelf gratis!!

SponsorKliks kost u niets extra’s, behalve één muisklik.  De webpagina waarbij U online koopt, geeft een bijdrage aan Harmonie Hatert als u via SponsorKliks uw webwinkel bezoekt en de online aankoop doet.

Doe uw volgende online aankoop dus via de Sponsorkliks pagina van Harmonie Hatert en klik daar uw webwinkel aan!
Wij zoeken
Bespeel je een trombone of hoon kom gewoon eens langs, je bent van harte welkom.

Verder kunnen wij nog aanvulling gebruiken bij de
2e en 3e klarinetten

Iedereen is natuurlijk welkom om of te komen kijken of contact op te nemen met onze secretaris.