Welkom bij Harmonie Hatert

Bestaat uit zo'n 40 enthousiaste amateurmusici, onder leiding van een evenzo enthousiaste professionele dirigent, die dankzij een zeer uitgebreid repertoire in staat zijn vrijwel iedere gelegenheid muzikaal op te luisteren......................dát is

Harmonie Hatert
Agenda
Vakantie van 11 juli t/m  8 augustus

zondag 15 september
Aanvang 11:00 uur

Optreden bij De Winckelsteegh

locatie: Winkelsteegseweg 99 Nijmegen
zondag 13 oktober
Aanvang 15:00 uur

Optreden Familieconcert Mundo Sonora

locatie: De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d
6511 NC  Nijmegen
zondag 22 december
Aanvang 11:30 uur (onder voorbehoud)

Optreden Kerstconcert

locatie: Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22 Nijmegen
zaterdag 12 april 2025
Aanvang 20:00 uur

Concerto Primavera 2025

locatie: Verder gegevens volgen
Geschiedenis
Hatert was zojuist bevrijd en ter gelegenheid daarvan werd er een groot bevrijdingsfeest gevierd op de sportvelden in Hatert. Tijdens dat bewuste feest waren er een aantal enthousiaste Hatert-bewoners die het initiatief namen om tot de oprichting van een fanfare in Hatert te komen. Op 16 november 1945 werd besloten tot de oprichting van fanfare "Muziek na Arbeid" Hatert.
Instrumenten waren er nog niet maar via allerlei acties in Hatert was ook dat snel gerealiseerd. De eerste dirigent was de Grad Lemmers en deze was maar wat trots toen de eerste serenade ten gehore kon worden gebracht.

In de daarop volgende jaren werd veel aandacht besteed aan de goede contacten met de Hatertse gemeenschap. Zo werden de Indië-gangers bij hun thuiskomst muzikaal ingehaald, en was er in Hatert iets te doen dan was de fanfare altijd present. Zo groeide fanfare "Muziek na Arbeid" Hatert uit tot een volwaardige muziekvereniging, waar inmiddels ook een drumband bij was gekomen.
In 1967 besloot het toenmalige bestuur om te buigen van fanfare naar harmonie. Aan het instrumentarium werden klarinetten en dwarsfluiten toegevoegd. Begin zeventiger jaren werd de drumband nieuw leven in geblazen en werd er tevens een majorettenkorps aan toegevoegd.
Cafe Bosman oud repetitie lokaal Harmonie Hatert
In deze periode groeide harmonie "Muziek na Arbeid" Hatert uit tot ruim 70 actieve leden. In 1977 werd besloten om het imago van de harmonie aan te passen. Zo werd de naam veranderd in "Harmonie Hatert".

Begin jaren tachtig liep de belangstelling voor harmonie- en fanfaremuziek terug. Ook Harmonie Hatert werd hiervan het slachtoffer. De eens zo grote en succesvolle drumband en majorettenkorps ging ter ziele en de harmonie kon nog maar net het hoofd boven water houden. Vandaag de dag echter, zit Harmonie Hatert weer volop in de lift. Doordat we zijn over gegaan op een meer eigentijds muziekrepertoire, voelen veel jonge mensen zich aangetrokken tot onze vereniging. Ook ouderen echter, voelen zich binnen Harmonie Hatert bijzonder thuis. De leeftijd van de leden varieert dan ook van 12 tot 78 jaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Harmonie Hatert geen "loopvereniging" meer is, de Harmonie "marcheert" niet meer over straat zoals dat vroeger het geval was. Wij geven nu uitsluitend concerten op verschillende locaties in Nijmegen en daarbuiten.
RK kerk Hatert
Muziekcommissie
Doel
Het doel wat de muziekcommissie zichzelf stelt is om een zo breed mogelijk repertoire te verkrijgen geschikt voor onze vereniging. Dat publiek een onberekenbare factor is, is bekend. Echter muziek die we zelf niet de moeite waard vinden, vindt het publiek meestal ook niets, of andersom.
Jaarlijkse muziekcommissievergadering
Eens per jaar komt de muziekcommissie bijeen om de agenda te behandelen. Hierop staan b.v. punten als

   -    Programma Concerto Primavera
   -    Programma andere concerten, voor zover bekend
   -    Suggesties leden. Deze worden schriftelijk door hen ingediend
   -    Suggesties muziekcommissieleden
   -    "de map opruimen"
Ieder commissielid bepaald voor zichzelf welke nummers er wat hem betreft uit mogen. Als de lijsten worden samengevoegd blijkt welke stukken er uiteindelijk richting archief gaan, en het spreekt voor zich als drie mensen iets weg stemmen dat het er ook daadwerkelijk uitgaat. Ook de leden hebben hierop invloed. Als er meerdere reacties van leden bij ons binnenkomen om een nummer richting archief te doen, gebeurt dit ook.
Bruikbare suggesties
Concerten van andere verenigingen worden bezocht, eigen leden dienen suggesties in (die we meestal inwilligen) en uitgeverijen sturen de bibliothecaris regelmatig demo-CD’s toe. Deze worden door de commissie kritisch beluisterd tijdens de bovengenoemde muziekcommissievergadering.
Bestellen van Muziek
Als we het erover eens zijn om een stuk te bestellen, vragen we eerst een proefpartituur aan, zodat de dirigent kan beoordelen of Harmonie Hatert het stuk muzikaal aan kan. Vervolgens wordt het muziekstuk besteld bij een uitgever in binnen- of buitenland.

Samenstellen van een concertprogramma

Voor het samenstellen van b.v. een concertprogramma zijn de volgende gegevens van belang:
   -    Aard van het optreden
   -    Tijdsduur
   -    Plaats, binnen of buiten
   -    Te verwachten publiek
   -    Wensen van de opdrachtgever
   -    Afmeldingen van leden
Als van een optreden de hierboven genoemde gegevens bekend zijn, wordt er een gepast programma samengesteld. Duidelijk moet echter wel zijn dat het stuk, of de stukken uitgevoerd kunnen worden zonder veel extra repetitietijd hieraan te besteden.
Repertoire
We streven er naar ieder jaar een ander repertoire te hebben. Wel blijven we opletten of muziek bij de leden in de smaak valt en een zodanig niveau en moeilijksheidsgraad heeft dat ook de repetities zinvol en interessant blijven.
We proberen ook om het muzikale niveau te verbeteren. Er komen ook stukken op de lessenaar die niet eenvoudig zijn. Muziekstukken die b.v. 10 jaar geleden bijzonder vernieuwend waren, blijken nu zeer gedateerd te zijn. Dat kun je niet zeggen als je stukken op het repertoire hebt staan die een ieder nu kent. Denk aan titels van bekende films, musicals of hits van bekende artiesten of bands.

Dat je hiermee bij het publiek scoort, dus daardoor veel (betaalde) concerten kunt geven, is niet nieuw!
Copyright © 2020 Harmonie Hatert laatste wijziging 08-07-2024