Mogen wij ons even voorstellen?

De muziekcommissie van Harmonie Hatert bestaat uit vijf (uit de vergadering gekozen) leden.

 
   -    Ton Heuveling, Klarinettist
   -    Jordy van Geest, Bas klarinet
   -    Erik Morssink, alt-saxofonist
   -    Roger Ritzen, dirigent
   -    Jan-Pieter Vink, klarinettist tevens muziekbibliothecaris en vice-voorzitter.


Doel

Het doel wat de muziekcommissie zichzelf stelt is om een zo breed mogelijk repertoire te verkrijgen geschikt voor onze vereniging. Dat publiek een onberekenbare factor is, is bekend. Echter muziek die we zelf niet de moeite waard vinden, vindt het publiek meestal ook niets, of andersom.

Jaarlijkse muziekcommissievergadering

Eens per jaar komt de muziekcommissie bijeen om de agenda te behandelen. Hierop staan b.v. punten als

   -    Programma Concerto Primavera
   -    Programma andere concerten, voor zover bekend
   -    Suggesties leden. Deze worden schriftelijk door hen ingediend
   -    Suggesties muziekcommissieleden
   -    "de map opruimen"
Ieder commissielid bepaald voor zichzelf welke nummers er wat hem betreft uit mogen. Als de lijsten worden samengevoegd blijkt welke stukken er uiteindelijk richting archief gaan, en het spreekt voor zich als drie mensen iets weg stemmen dat het er ook daadwerkelijk uitgaat. Ook de leden hebben hierop invloed. Als er meerdere reacties van leden bij ons binnenkomen om een nummer richting archief te doen, gebeurt dit ook.

Bruikbare suggesties

Concerten van andere verenigingen worden bezocht, eigen leden dienen suggesties in (die we meestal inwilligen) en uitgeverijen sturen de bibliothecaris regelmatig demo-CD’s toe. Deze worden door de commissie kritisch beluisterd tijdens de bovengenoemde muziekcommissievergadering.

Bestellen van Muziek

Als we het erover eens zijn om een stuk te bestellen, vragen we eerst een proefpartituur aan, zodat de dirigent kan beoordelen of Harmonie Hatert het stuk muzikaal aan kan. Vervolgens wordt het muziekstuk besteld bij een uitgever in binnen- of buitenland.

Samenstellen van een concertprogramma

Voor het samenstellen van b.v. een concertprogramma zijn de volgende gegevens van belang:
   -    Aard van het optreden
   -    Tijdsduur
   -    Plaats, binnen of buiten
   -    Te verwachten publiek
   -    Wensen van de opdrachtgever
   -    Afmeldingen van leden
Als van een optreden de hierboven genoemde gegevens bekend zijn, wordt er een gepast programma samengesteld. Duidelijk moet echter wel zijn dat het stuk, of de stukken uitgevoerd kunnen worden zonder veel extra repetitietijd hieraan te besteden.

Repertoire

We streven er naar ieder jaar een ander repertoire te hebben. Wel blijven we opletten of muziek bij de leden in de smaak valt en een zodanig niveau en moeilijksheidsgraad heeft dat ook de repetities zinvol en interessant blijven.
We proberen ook om het muzikale niveau te verbeteren. Er komen ook stukken op de lessenaar die niet eenvoudig zijn. Muziekstukken die b.v. 10 jaar geleden bijzonder vernieuwend waren, blijken nu zeer gedateerd te zijn. Dat kun je niet zeggen als je stukken op het repertoire hebt staan die een ieder nu kent. Denk aan titels van bekende films, musicals of hits van bekende artiesten of bands.

Dat je hiermee bij het publiek scoort, dus daardoor veel (betaalde) concerten kunt geven, is niet nieuw!
Bezoek ook onze Facebook pagina en YouTube kanaal
Voor meer informatie: