Cafe Bosman oud repetitie lokaal Harmonie Hatert
Begin jaren tachtig liep de belangstelling voor harmonie- en fanfaremuziek terug. Ook Harmonie Hatert werd hiervan het slachtoffer. De eens zo grote en succesvolle drumband en majorettenkorps ging ter ziele en de harmonie kon nog maar net het hoofd boven water houden. Vandaag de dag echter, zit Harmonie Hatert weer volop in de lift. Doordat we zijn over gegaan op een meer eigentijds muziekrepertoire, voelen veel jonge mensen zich aangetrokken tot onze vereniging. Ook ouderen echter, voelen zich binnen Harmonie Hatert bijzonder thuis. De leeftijd van de leden varieert dan ook van 12 tot 78 jaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Harmonie Hatert geen "loopvereniging" meer is, de Harmonie "marcheert" niet meer over straat zoals dat vroeger het geval was. Wij geven nu uitsluitend concerten op verschillende locaties in Nijmegen en daarbuiten.
thuiskomst muzikaal ingehaald, en was er in Hatert iets te doen dan was de fanfare altijd present. Zo groeide fanfare "Muziek na Arbeid" Hatert uit tot een volwaardige muziekvereniging, waar inmiddels ook een drumband bij was gekomen. In 1967 besloot het toenmalige bestuur om te buigen van fanfare naar harmonie. Aan het instrumentarium werden klarinetten en dwarsfluiten toegevoegd. Begin zeventiger jaren werd de drumband nieuw leven in geblazen en werd er tevens een majorettenkorps aan toegevoegd. In deze periode groeide harmonie "Muziek na Arbeid" Hatert uit tot ruim 70 actieve leden. In 1977 werd besloten om het imago van de harmonie aan te passen. Zo werd de naam veranderd in "Harmonie Hatert".
Hatert was zojuist bevrijd en ter gelegenheid daarvan werd er een groot bevrijdingsfeest gevierd op de sportvelden in Hatert. Tijdens dat bewuste feest waren er een aantal enthousiaste Hatert-bewoners die het initiatief namen om tot de oprichting van een fanfare in Hatert te komen. Op 16 november 1945 werd besloten tot de oprichting van fanfare "Muziek na Arbeid" Hatert.
Instrumenten waren er nog niet maar via allerlei acties in Hatert was ook dat snel gerealiseerd. De eerste dirigent was de Grad Lemmers en deze was maar wat trots toen de eerste serenade ten gehore kon worden gebracht.

In de daarop volgende jaren werd veel aandacht besteed aan de goede contacten met de Hatertse gemeenschap. Instrumenten waren er nog niet maar via allerlei acties in Hatert was ook dat snel gerealiseerd. De eerste dirigent was de Grad Lemmers en deze was maar wat trots toen de eerste serenade ten gehore kon worden gebracht.

In de daarop volgende jaren werd veel aandacht besteed aan de goede contacten met de Hatertse gemeenschap. Zo werden de Indiƫ-gangers bij hun
Bezoek ook onze Facebook pagina en YouTube kanaal
Voor meer informatie:
RK kerk Hatert