Voor meer informatie:
Dankzij het feit dat wij regelmatig een optreden kunnen verzorgen, zijn wij in staat de contributie laag te houden. Momenteel bedraagt deze
€ 11,00 per maand en een inschrijfgeld van € 11,50. Voor deze bijdrage ontvangt u een instrument (tenzij u er zelf één bezit), muziekpartijen, kleding etcetera in bruikleen.
Overweegt u een lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u geheel vrijblijvend en kostenloos gedurende 4 tot 6 weken aan de repetities of lessen deelnemen. Hierna kunt u in overleg met uw leraar/dirigent en het bestuur beslissen of u ook werkelijk lid wilt worden.
Bezoek ook onze Facebook pagina en YouTube kanaal
Voor meer informatie:
Contributie