De club van Vijfig

Onze Club van Vijftig is een groep mensen en bedrijven die zich nauw verbonden voelen met het wel en wee van Harmonie Hatert en dit laten blijken door jaarlijks een bedrag van tenminste 50 euro bij te dragen (dit is slechts € 4,16 per maand!).
Uw jaarlijkse bijdrage zullen we goed besteden. Deze zal worden gebruikt voor het in stand houden van de vereniging, instrumentarium, het opleiden van (jeugd)leden, of het organiseren van muzikale activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bezoek ook onze Facebook pagina en YouTube kanaal
Voor meer informatie: